Skip navigation

Teszt

Igaz-Hamis kérdés

 

 

Kérdés 1

1. A gyógypedagógusok korábban megszerzett tudása sosem évül el.

Kérdés 2

2. A többciklusú képzést 2006-ban vezették be.

Kérdés 3

3. A Komplex művészeti terápia a Kokas Klára által kidolgozott Kodály-koncepción alapul.

Kérdés 4

4. Az Euritmia Rudolf Steiner útmutatásaira épít.

Kérdés 5

5. A SZÓL-E? szűrőeljárást iskolás tanulók nyelvi teljesítményének diagnosztizálására dolgozták ki.