Skip navigation

Összefoglalás

A leckében a hallgató megismerhette, hogy milyen kötelezettségei vannak a gyógypedagógiai terepgyakorlatával kapcsolatban, milyen íratlan viselkedési szabályokat kell követnie és melyek azok a dokumentumok, melyeket minden gyakorlat során el kell készítenie.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket.

Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!