Skip navigation

9.7. Önreflexió

 A reflexió tapasztalataink, cselekedeteink, szisztematikus végiggondolása, elemzése (Falus és Kimel, 2003). Az önreflexió önvizsgálat, rákérdezés önmagunkra: a véleményeink, gondolkodásmódunk helyességének vagy helytelenségének felülvizsgálatára. Az önreflexió nélkülözhetetlen a pedagógiai munka értékelésében, a folyamatos fejlődés, továbblépés, megújulás eszköze.A logopédus-jelöltek önálló foglalkozásaikat szóban vagy írásban elemzik.