Skip navigation

Teszt

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

1. Jelölje, hogy mely dokumentumok képezik a kurzus értékeléséhez beadandó Gyakorlati és hospitálási napló kötelező részét ?

Válaszok

tanítási tervezetek

jegyzetek

egy megfigyelt gyermekről készült dokumentáció

igazolás, értékelés

értékelőlap

a gyakorlathoz készített eszközök

gyakorlatvezető szerződése

gyakorlati és hospitálási napló

fotók a gyakorlatról

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

2. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!

Kérdés 1

A gyakorlat során váltócipő használata kötelező.

Kérdés 2

Nem a hallgató kötelessége csatolni az Igazolás, értékelés dokumentumot a leadandó gyakorlati dokumentációba.

Kérdés 3

A gyakorlat során érdemes fényképeket készíteni a gyakorlatvezető által használt eszközökről.

Kérdés 4

A hallgató nem köteles betartani a Partnerintézmény házirendjében foglaltakat, amennyiben arról külön tájékoztatást nem kap.

Kérdés 5

Az önálló tanítás megtartható abban az esetben is, ha a gyakorlatvezető nem ellenőrizte a tervezetet.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

3. Jelölje, hogy mely esetben használhatja a mobiltelefonját a gyakorlóhelyen?

Válaszok

telefonálásra szünetben

SMS, e-mail fogadására óra során

fotó készítésére a gyakorlat során gyermekekről szülői beleegyezéssel

selfie (szelfi) készítése szünetben

fotók készítése a teremről és az eszközökről gyakorlatvezetői beleegyezéssel

idő ellenőrzésére önálló tanítás során

stopperként diagnosztikai eljárásban

Visszajelzés