Skip navigation

Irodalomjegyzék

Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest.

Máténé Homoki Tünde (2011): A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve. SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged. Elektronikus letöltés: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/download/tananyag/A_gyogypedagogiai_gyakorlatok_kezikonyve.pdf Letöltés ideje: 2014. április 22.

Mesterházi Zsuzsa (2001, szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE BGGYFK, Budapest.

Pukánszky Béla (2013): Gyógypedagógus képzés a Szegedi Tudományegyetemen. Elektronikus letöltés: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/gyogypedagogia/gyogypedagogus-kepzes-a-szegedi-tudomanyegyetemen/ Letöltés ideje: 2015. március 20.

Szegedi Tudományegyetem (2014): SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Elektronikus letöltés: http://www.sci.u-szeged.hu/download.php?docID=3710 Letöltés ideje: 2015. március 22.

Szakleírások. Gyógypedagógiai alapszak. https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=34&kepzes=B Letöltés ideje: 2015. április 22.

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelmények. Gyógypedagógiai alapszak. Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM Letöltés ideje: 2015. március 22.

A gyógypedagógus tulajdonságai. Gyógypedagógus - Szakmaismertető Információs Mappa
OMMK
1999. Elektronikus letöltés: http://www.beszed.hu/a_gyogypedagogus_tulajdonsagai Letöltés ideje: 2015. március 20.