Skip navigation

10.3. Szotfverek, internetes játékok

A számítógép alkalmazása ma már elengedhetetlen a logopédiai munkában, hiszen számos előnye van a logopédiai terápiában is. Didaktikus segítséget nyújt a logopédusnak, segíti a felkészülést, a logopédiai eszközök, szó és képanyagok, feladatlapok elkészítését, esztétikus terápiás tárgyképek jeleníthetőek meg vele, a számítógépes logopédiai programok alkalmazása könnyen és gyorsan elsajátítható, így hatékonyabban megvalósítható a differenciált oktatás, az egyéni fejlesztés. A foglalkozások menetében a számítógépes játékok jól beilleszthetőek, így változatos és érdekes lesz az óra. A beszédhibás gyerekeknek erős motiváló erővel rendelkező eszköz. Jó gyakorlási lehetőséget nyújt, a billentyű és monitorhasználat segíti az olvasás, írás irányának kialakulását. Minden tanuló a saját tempójában haladhat, azonnali hibajavítást teszt lehetővé és lehetőséget ad az önkorrekcióra.

A logopédiai szoftverek számos különböző készségeket, képességeket fejlesztenek, mint pl. a vizuális figyelmet és memóriát, a mennyiségi - és téri relációfogalmak kialakulását, téri orientációt, alak-háttér viszonyok elsajátítását, formafelismerést- és egyeztetést. A sikerélmény motiváló hatása miatt fejleszti a személyiséget.

Minden logopédiai zavar kezelésénél eredménnyel felhasználható a számítógép, mint a terápia kiegészítő eszköze. A megfelelő program kiválasztásánál meghatározó az életkor, a képességek szintje.

Tekintse át a legfontosabb logopédiai szoftvereket, internetes fejlesztő játékokat! Milyen területek fejlesztésére alkalmazhatóak?

 

Beszédmester

iDoctum Logovár: Képességfejlesztés – Logopédia

LITE Logovár: Beszédfejlesztés – Logopédia

Mondd ki szépen!

A Mondd ki szépen szofvert bemutató videót itt tekintheti meg!

Varázsdoboz

Dyslex

Matematika

Diszkalkulia

Képességfejlesztő játékok

Varázsbetű programcsalád

GYITE

Fejlesztő Műhely