Skip navigation

9.4. Gyógypedagógiai jellemzés

A gyógypedagógiai jellemzés bővített pedagógiai jellemzés, elsősorban a beszéd és kommunikáció megfigyelési szempontjaival kiegészítve.

A tájékozódó megfigyeléseket a gyermek beszédéről a következő szempontok figyelembevételével végezhetjük: a tartalmi és formai elemek megléte, hiánya, artikulációs mozgások, nyálfolyás, hangképzés, hangszín, hangerő, légzés, beszédritmus, beszédtempó, beszédmelódia. A szempontsor kiegészül az egyes beszédhibákhoz tartozó speciális megfigyelési szempontokkal.

Tekintse át a beszédhibás gyermek beszédének megfigyelési szempontsorát a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvének 9. mellékletében!