Skip navigation

Összefoglalás

A fejezetben összefoglaló képet kapott a gyakorlatban szereplő öt résztvevőről, azok szerepéről és feladatairól. A résztvevők feladatainak ismerete fontos szerepet tölt be abban, hogy minden résztvevő együttműködve, egymás határait tiszteletben tartva és hatékonyan tudja végezni a saját feladatát.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!