Skip navigation

5.2.4. A gyakorlat értékelése

A gyakorlat ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, melyre a gyakorlatvezető tesz javaslatot és a gyakorlatot Igazoló és értékelőlapon rögzít. A minősítését az Értékelőtáblázat szempontjai szerint pontozással támasztja alá. A gyakorlati jegy etr-ben való rögzítésének feltétele az előírt beadandó gyakorlati dokumentáció szakmai megfelelése és igényes formai kivitelezése, amit Intézetünk gyakorlati oktatója ellenőriz és minősít.