Skip navigation

5.3. Gyógypedagógiai gyakorlat 3. logopédia szakirányon

A hallgatók a Gyógypedagógiai gyakorlat 3. gyakorlat keretében tovább bővítik és mélyítik tapasztalataikat a gyakorlati munkában. Az Intézet gyakorlati oktatója továbbra is személyesen is követi és segíti a hallgatók munkáját a terepen és az azt követő konzultációkon egyaránt.

 

Nappali tagozaton szintén mikrocsoportos gyakorlati forma (csoportonként 2-3 hallgató), melyben a hallgatók segítik egymást a gyakorlati munka megismerésében és a dokumentáció elkészítésében. A hallgatók a Partnerintézményekbe a gyakorlati oktató beosztása alapján érkeznek.

 

Levelező tagozaton Jelentkezési lapon jelölhetnek 2 választott intézményt, melyekkel a gyakorlati oktató veszi fel a kapcsolatot. A hallgató abban az intézményben kezdheti meg a gyakorlatát az oktató visszajelzése után, ahol abban a szemeszterben tudják fogadni.