Skip navigation

5.4.3. Követelmények

Nappali tagozaton logopédus-jelölttől elvárt viselkedési normák betartása a gyakorlóhelyen. A gyakorlaton a részvétel kötelező, a szakirányra előírt teljes időkeret letöltése egy gyakorlati terepen fogadható el. A mentor útmutatásához, követelményeihez való alkalmazkodás, a határidők betartása. 32 óra aktív részvétel a gyakorlaton. A gyakorlatról napló vezetése, képes beszámoló készítése 12 -15 diából összeállított prezentációs formátumban.

A gyakorlatról készített írásos anyagok leadása a gyakorlati oktató részére a meghatározott időpontig.

 

Levelező tagozaton gyakorlatról készített hospitálási napló folyamatos, áttekinthető, rendezett és szakszerűségre törekvő vezetése és leadása a gyakorlati oktató részére a meghatározott időpontig.

 

A gyakorlat során 5 teljes tanítás önálló tervezése, eredményes megtartása, erre vonatkozóan legalább 2 db részletes tanítási tervezet leadása, a többi tanítás bő óravázlat alapján történik. A tanítási órákhoz szükséges eszközök készítése. A hallgató az eredményes önálló tanítás érdekében a gyakorlatvezető útmutatásához, követelményeihez alkalmazkodik, a határidőket betartja. Gyógypedagógiai vélemény készítése egy gyermekről/kliensről, ehhez kapcsolódóan egy logopédiai diagnosztikai eljárás lefolytatása és az eredmények szakszerű elemzése és rögzítése. A hallgatónak a tanítási tervezeteket a gyakorlatvezető logopédus által meghatározott időpontig be kell mutatnia, legkésőbb a tervezett foglalkozás előtt 2 nappal.

A gyakorlati oktató által tartott gyakorlati konzultáción való részvétel kötelező.