Skip navigation

4.2. Partnerintézmény

Az Intézet Partnerintézményei között nem működnek gyakorlóiskola státuszú intézmények, mely sajátos helyzetet teremt a gyakorlatok szervezésében (Máténé, 2011). A Partnerintézmények és gyógypedagógusai vállalják a gyógypedagógus hallgatók gyakorlatainak belső szervezését és lebonyolítását. A Partnerintézmény vezetője jelöli ki az adott időszak gyakorlatvezetőit, segítséget nyújt számukra a módszertani felkészítésben.

A gyakorlatokról a Partnerintézmény vezetője és a SZTE JGYPK dékánja Együttműködési megállapodást köt, melyben a Partnerintézmény vállalja a hallgatók gyakorlati felkészítését az Intézet minőségbiztosítási előírásainak megfelelően, továbbá a gyakorlatok szöveges értékelését és a hallgatók gyakorlatról készített portfóliójának elsődleges értékelését. Ha a hallgatók Zárótanításán az Intézet képviseletére nincs lehetőség, akkor a Partnerintézmény vezetője vagy helyettese látja el a vizsgaelnöki teendőket, közreműködik a pontos jegyzőkönyvezésben és hitelesíti azt (Máténé, 2011).

A megállapodás érvénybe lépésétől a Partnerintézmény a Kar gyógypedagógiai gyakorlóhelyeként működik. A tanévenként aktualizált partnerintézmény jegyzéket a hallgatók az Intézet honlapján tekinthetik meg.