Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a leckében megismerhette a gyógypedagógia alapozó képzésre épülő mesterszakokat, betekintést kapott a logopédusok számára szervezett továbbképzési, tudásbővítési lehetőségekből.

 Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket.

Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!