Skip navigation

5.6.4. A gyakorlat értékelése

A Szakterületi féléves gyakorlat értékelése ötfokozatú gyakorlati jegy, amelynek összetevői a gyakorlatvezető logopédus szöveges és pontozásos értékelése és az Intézet gyakorlati oktatójának portfóliót minősítő értékelése összesítve a két szakirányon, független a Zárófoglalkozás értékelésétől. Elégtelen (1) értékelés esetén a kurzust meg kell ismételni. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a szakmai konzultációkon való aktív részvétel, melyet az Intézet gyakorlati oktatói vezetnek előre meghirdetett időpontban.

 

Külön etr bejegyzés történik a Zárófoglalkozás teljesítéséről. A Zárófoglalkozás értékelése szintén ötfokozatú gyakorlati jegy, mely a két szakirány záró foglalkozás érdemjegyeinek összesítése. Az érdemjegyet a záró foglalkozáson résztvevő gyakorlatvezető logopédus és az elnök (az Intézet megbízottja vagy intézményvezető) közösen állapítanak meg.