Skip navigation

5.3.6. A gyakorlati dokumentáció

A gyakorlathoz a következő dokumentációk elkészítése, felhasználása kitöltése szükséges:

 

Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása

A hallgató a hospitálási naplóját a Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása dokumentummal nyitja meg, mely tartalmazza a gyakorlóhely és gyakorlatvezetőhöz kapcsolódó fontos adatokat.

 

Hospitálási napló

A gyakorlatvezető vagy hallgatótárs által tartott, a hallgató által megfigyelt órák jegyzeteit, továbbá a hospitáláshoz kapott egyéb szempontok által megfigyelt eseményeket tartalmazza.

 

Tanítási tervezet

A hallgató által készített tervezet, mely tartalmazza az általa tartandó óra minden lépésére vonatkozó információkat.

 

Gyógypedagógiai jellemzés

Egy gyermekről készített gyógypedagógiai szempontú jellemzés a megadott szempontok alapján, kiemelten elemezve a beszéd és kommunikáció területét. Elvárás, hogy a hallgató legyen képes a gyógypedagógiai, logopédiai terminológia szakszerű alkalmazására.

 

Önreflexió, reflexió

Írásos önreflexió készítése a megadott szempontok alapján a hallgató által tartott egyik tanítási óráról egy A/4-es oldal terjedelemben.

 

Igazolás, értékelés

Az Igazolás, értékelés a gyakorlatvezető által kitöltött, a partnerintézmény által hitelesített dokumentum, mely igazolja a hallgató részvételét a gyakorlaton és rövid írásos összefoglalója és értékelése a hallgató teljesítményének. A gyakorlat érdemjegyét is ezen tünteti fel az Intézet gyakorlati oktatója.

 

Gyógypedagógiai gyakorlatok értékelőlapja

Az Értékelőlap tartalmazza a gyakorlat értékelési szempontjait, melyen tízes skálán értékel a gyakorlatvezető és gyakorlati oktató. Összesített pontértéke adja az ötfokú gyakorlati jegy alapját.