Skip navigation

Bevezetés

A tankönyv célja, hogy bemutassa a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet gyógypedagógia szakos, logopédia szakirányon tanuló hallgatói számára a kötelező öt gyakorlati kurzust, azok színtereit, követelményeit és a hozzájuk tartozó dokumentációkat. A tananyag A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve (Máténé, 2014) alapján készült speciálisan a logopédiai munkára kidolgozva, gazdagon kiegészítve gyakorlati feladatokkal, melyek segítik a hallgatók gyakorlati tapasztalatainak rendszerezését, elmélyítését. Olyan információkat ad át, melyek ismerete lehetővé teszi a széleskörű gyakorlati tapasztalatok megalapozását.

A tankönyv fejezeti bemutatják a gyógypedagógiai, logopédiai gyakorlat fogalmát, rendszerét, a kompetenciákat, az elméleti és gyakorlati képzés kapcsolódási pontjait, az etikai szabályokat, a gyakorlatokhoz kapcsolódó általános elvárásokat, a gyakorlatok résztvevőit és feladataikat, egyenként ismerteti a logopédiai gyakorlatokhoz kapcsolódó dokumentációt, a tudásbővítés lehetőségeit, színtereit.

A tankönyvben nem térünk ki a logopédiai tevékenység során használt dokumentációk tartalmára, tervezésére, erről bővebben a Logopédiai tervezés című digitális tananyagban olvashatnak.

A tankönyv illusztrációt Dr. Tóth Gyula Ernő, az intézet oktatója készítette.

 

Ezúton mondunk köszönetet

-          Túriné Gál Anikónak és Dr. Homor Gézának a segítő szakmai bírálataikért,

-          Tóth Gyulának a humoros illusztrációk elkészítéséért,

-          Máténé Homoki Tündének a közös gondolkodásért,

-          Králik Katának a fényképek elkészítéséért,

-          Ujvári Orsolyának a digitalizálásért.