Skip navigation

A gyógypedagógiai gyakorlatok

„A gyakorlat olyan, jellemzően kis csoportokban megvalósuló tanóra, melyen a hallgató önálló munkavégzése is követelmény. A hallgatói teljesítmény értékelésére a gyakorlati jegy vagy aláírás szolgál. A gyakorlat lehet például számolási gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, külső gyakorlóhelyen folytatott iskolai vagy szakmai gyakorlat” (SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, 2014).

 

„A szakmai gyakorlat célja az általános tanári és a konkrét szakterületi szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek és kompetenciák megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés azért, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében alapjártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában” (SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, 2014, 3/B sz. melléklet, 2§(1)).

 

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát itt tekintheti meg.

 

A gyógypedagógiai gyakorlatok helyszíne az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Partnerintézményei, ahol gyakorlatvezető gyógypedagógusok fogadják a hallgatókat. A gyógypedagógus képzésben 8 szemeszter alatt szakirányonként 6 gyakorlati kurzus teljesítése kötelező a 2. és a 8. szemeszter között. A gyógypedagógiai gyakorlati kurzusok egymásra épülnek, ezért csak a mintatervben előírt sorrendben lehet teljesíteni.