Skip navigation

Irodalomjegyzék

Máténé Homoki Tünde (2015): Saját képzőhely gyakorlatának részletes írásbeli bemutatása, elemzése. SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged.

Máténé Homoki Tünde (2011): A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve. SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged.

Szabó Gáborné (2006): A gyakorlati képzés helyzete és korszerűsítésének igényei. In: Dombi

Alice (szerk.): A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. APC-Stúdió, Gyula. 41-43.

Szegedi Tudományegyetem (2011): Gyógypedagógus alapszak akkreditációs anyag. SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged.

Tantervi követelmények, SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

Elektronikus letöltés: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/gyogypedagogia/20112012-es-tanevtol-felmeno-rendszerben/ Letöltés ideje: 2015. április 01.

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti

követelményeiről. 2. sz. melléklet, X. 4. Gyógypedagógia Elektronikus letöltés:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM Letöltés ideje: 2015. március 22.