Skip navigation

6. lecke A Képzési és kimeneti követelmények a gyógypedagógia szakon

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg a gyógypedagógiai alapképzési szak célját, a megszerezhető kompetenciákat. Legyen tisztában azzal, hogy a gyógypedagógus szakember milyen ismeretekkel rendelkezik.

Tartalom

A gyógypedagógus képzés. A gyógypedagógus ismeretei. A gyógypedagógus alkalmassága.

Kulcsszavak: képzési és kimeneti követelmények, gyógypedagógus

 

Tananyag

A gyógypedagógus, logopédusképzés alapdokumentuma az Alapképzési szakok képzési és kimeneti követelménye. Ennek értelmében a logopédusképzés a gyógypedagógus alapképzés keretein belül történik. A képzési idő 8 félév. A képzés alatt megszerezhető kreditek száma 240.