Skip navigation

Irodalomjegyzék

Máténé Homoki Tünde (2011): A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve. SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged. Elektronikus letöltés: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/download/tananyag/A_gyogypedagogiai_gyakorlatok_kezikonyve.pdf Letöltés ideje: 2014. április 22.

Varga Olga: Mindennapos kapcsolattartás a szülővel/gondozóval. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. Elektronikus letöltés: http://109.74.55.19/tananyagok/tananyagok/Mindennapos%20kapcsolattart%C3%A1s%20a%20sz%C3%BCl%C5%91vel,%20gondoz%C3%B3val.pdf Letöltés ideje: 2015. január 22.

Képmás és hangfelvétel oltalma. Wikipédia Elektronikus letöltés: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pm%C3%A1s_%C3%A9s_hangfelv%C3%A9tel_oltalma Letöltés ideje: 2015. március 02.

15 életbevágóan fontos illemszabály, FEMINA. Elektronikus letöltés: http://www.femina.hu/terasz/fontos_illemszabalyok1 Letöltés ideje: 2015. január 23.