Skip navigation

4.3.4. A hallgatói tudásszint ellenőrzése és értékelése

A hallgatói tudásszint ellenőrzése és értékelése két formában zajlik. Egyrészt a hallgatói tanítások megtekintése során személyes visszajelzést kapnak az írásban leadott dokumentációjukról és a pedagógiai munkájukról.

Másrészt a szemeszter végén a hallgatók két szakirányuknak megfelelően két gyakorlati naplót adnak le a gyakorlatvezető értékelésének csatolásával. Az írásos anyagot az Intézet gyakorlati oktatója is ellenőrzi és értékeli megadott szempontok alapján (Radics és Tóthné, 2015).

A Hospitálási és gyakorlati napló minden esetben tartalmaz hospitálási naplót, a hallgatók önálló tervezeteit és a kliensek megfigyelésével kapcsolatos dokumentációt (pedagógiai jellemzés, gyógypedagógiai vélemény, esetismertetés). Értékelés után a hallgatók a gyakorlati naplójukat visszakapják.

A gyakorlati oktató az elkészített gyakorlati naplókban olvasható tapasztalatokat és hibákat felhasználja a következő gyakorlat konzultációi során.