Skip navigation

Önellenőrző kérdések

Kérdés

  1. Milyen etikai dokumentumok vonatkoznak a logopédus szakemberekre?
  2. Melyek a gyógypedagógus szakma etikai alapelvei?
  3. Mit jelent a kliens védelme?
  4. Milyen szabályokat szükséges betartani a publikációs tevékenység során?

Feladat

  1. Készítse el a logopédusok etikai kódexének agytérképét!
  2. Milyen esetekben sértheti meg a logopédus az etikai szabályokat? Gyűjtsön a gyakorlatból helyes és helytelen példákat, eseteket!