Skip navigation

5.3.3. Követelmények

Nappali tagozaton a gyakorlatról készített hospitálási napló folyamatos, áttekinthető, rendezett és szakszerűségre törekvő vezetése és leadása a gyakorlati oktató részére a meghatározott időpontig.

 

A gyakorlat során 3 teljes óra önálló tervezése és eredményes megtartása, erre vonatkozóan részletes tanítási tervezet leadása, eszközök készítése. A hallgató az eredményes önálló tanítás érdekében a gyakorlatvezető útmutatásához, követelményeihez alkalmazkodik, a határidőket betartja. Egy gyermekről/kliensről gyógypedagógiai jellemzés készítése. A hallgatónak a tanítási tervezeteket a gyakorlatvezető logopédus által meghatározott időpontig be kell mutatnia, legkésőbb a tervezett foglalkozás előtt 2 nappal, illetve a gyakorlati oktató e-mail címére is elküldeni.

A három önálló tanítás egyikéről egy A/4-es méretű önreflexió készítése (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz).

 

A hospitálások és tanítások tapasztalatainak aktív feldolgozása a gyakorlati oktatóval. A gyakorlati oktató által tartott gyakorlati konzultációkon való részvétel kötelező.

 

Levelező tagozaton a gyakorlatról készített hospitálási napló folyamatos, áttekinthető, rendezett és szakszerűségre törekvő vezetése és leadása a gyakorlati oktató részére a meghatározott időpontig.

 

A gyakorlat során 4 teljes tanítás önálló tervezése, eredményes megtartása, erre vonatkozóan részletes tanítási tervezet leadása, eszközök készítése. A hallgató az eredményes önálló tanítás érdekében a gyakorlatvezető útmutatásához, követelményeihez alkalmazkodik, a határidőket betartja. Gyógypedagógiai jellemzés készítése egy gyermekről/kliensről. A hallgatónak a tanítási tervezeteket a gyakorlatvezető logopédus által meghatározott időpontig be kell mutatnia, legkésőbb a tervezett foglalkozás előtt 2 nappal.

A három önálló tanítás egyikéről egy A/4-es méretű önreflexió készítése (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz).

A gyakorlati oktató által tartott gyakorlati konzultáción való részvétel kötelező.