Skip navigation

5. lecke A logopédiai gyakorlatok rendszere

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg a gyógypedagógiai gyakorlatok rendszerét logopédia szakirányon a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet képzésében. Ismerje meg a gyakorlatok egymásra épülő rendszerét, előfeltételeit, céljait és tartalmát, követelményeit, dokumentumait és értékelésének szempontjait. 

Tartalom

A gyakorlatok célja és feladatai. Gyógypedagógiai gyakorlat 2. logopédia szakirányon. Gyógypedagógiai gyakorlat 3. logopédia szakirányon. Gyógypedagógiai gyakorlat 4. logopédia szakirányon. Szakirányú összefüggő gyógypedagógiai gyakorlat logopédia szakirányon. Szakterületi féléves gyakorlat logopédia szakirányon. Zárófoglalkozás.

Kulcsszavak: logopédiai gyakorlat, előfeltétel, helyszín, tartalom, követelmény, értékelés, dokumentáció

Tananyag

A gyógypedagógus képzés a fokozottan gyakorlatorientált képzések közé tartozik. A nappali tagozatos hallgatók a diploma megszerzéséig a két szakirányukon összesen tíz gyakorlati kurzus keretében, 978 óra gyakorlat során szerezhetnek szakmai tapasztalatot és tudást.

„Magától értetődő, hogy a szegedi képzés aktuális mintatanterve jól illeszkedik a szak jelenleg hatályos képzési és kimeneti követelményeihez. Ezen evidencián azonban túlmutat az a markánsan érzékelhető szemlélet, mely szerint a hallgatók felkészítésének tudományokon átívelő szegmensei, mint az általános alapozó, a humánbiológiai, az általános- és szakpedagógiai, szakpszichológiai képzés, a szakirányú metodikai felkészítés és az intézményi gyakorlatok egységes és permanens hatásrendszert jelentsenek” (Máténé2015).

Ebben a leckében nem részletezzük a Gyógypedagógiai gyakorlat 1. kurzus tartalmát, mert nem szakirány specifikus gyakorlat, célja a szakirányhoz tartozó munkába való betekintés lehetősége, a szakirány választás megkönnyítése.