Skip navigation

5.5.6. A gyakorlati dokumentáció

Nappali tagozaton a gyakorlathoz a következő dokumentációk elkészítése, felhasználása kitöltése szükséges:

 

Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása

A hallgató a hospitálási naplóját a Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása dokumentummal nyitja meg, mely tartalmazza a gyakorlóhely és gyakorlatvezetőhöz kapcsolódó fontos adatokat.

 

Hospitálási napló

A gyakorlatvezető által tartott, a hallgató által megfigyelt órák jegyzeteit, továbbá a hospitáláshoz kapott egyéb szempontok által megfigyelt eseményeket tartalmazza.

 

Tanítási tervezet

A hallgató által készített tervezet, mely tartalmazza az általa tartandó óra minden lépésére vonatkozó információkat.

 

Esetismertetés

Egy gyermekről készített Esetismertetés a megadott szempontok alapján, kiemelten elemezve a beszéd és kommunikáció területét. Ennek részeként a hallgató logopédiai diagnosztikai eljárást folytat, melynek eredményeit szakszerűen elemezve és összefoglalva megjelenít a véleményben. A vizsgálat dokumentációja a vélemény mellékletét képezi. Elvárás, hogy a hallgató legyen képes a gyógypedagógiai, logopédiai terminológia szakszerű alkalmazására.

 

Önreflexió, reflexió

Szóbeli önreflexió a megadott szempontok alapján a hallgató által tartott tanítási órák végén.

 

Igazolás, értékelés

Az Igazolás, értékelés a gyakorlatvezető által kitöltött, a partnerintézmény által hitelesített dokumentum, mely igazolja a hallgató részvételét a gyakorlaton és rövid írásos összefoglalója és értékelése a hallgató teljesítményének. A gyakorlat érdemjegyét is ezen tünteti fel az Intézet gyakorlati oktatója.