Skip navigation

A pszichológiai adottság

A stressz leküzdése és az érzelmek kimutatása bizonyos mértékben genetikailag meghatározott. Bizonyított, hogy a szerotonin-transzporter (5HTT) gén 5' régiójában lévő hosszú- (L) vagy rövid (S) allél összefügghet az érzelmek kontrollálásának képességével. Egy női atlétákon végzett pszichológiai vizsgálatból kiderült, hogy azok, akik SS genotípussal rendelkeztek, kevésbé voltak ingerültek és pesszimisták, mint akiknek LS és LL genotípusa volt (1,2).

Az agyi-eredetű neurotrofikus faktor (BDNF) felelős számos idegsejt típus fejlődéséért és működéséért mind centrálisan az agyban, mind a periférián (1,8). A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy a BDNF kifejeződése nemcsak az idegsejtekben, hanem a vázizomban is jelen van (2). Az agyban a BDNF fokozza a progenitor sejtproliferációt és differenciációt, a növekedési és regenerációs idegi folyamatokat, a hosszú idejű szinaptikus átrendeződést és plaszticitást (2). A fizikai aktivitás növeli a BDNF szintjét az agyban, ami még két hét múlva is megmarad az edzést követően. Ezzel szemben a túledzés a BDNF mennyiségének csökkenését eredményezi, ami elkedvetlenedéssel, szorongással, ingerültséggel jár együtt (2). A BDNF gén polimorfizmusa (G196A) módosítja a stresszre adott pszichés választ, és a motivációt a fizikai aktivitáshoz. Ezek a változások markáns hatást gyakorolnak az egyén pozitív/negatív gondolataira intenzív terhelés alatt, ami segíthet egy sportolónak a jobb közérzettel és stressz kezeléssel az optimális teljesítményt elérni (2).