Skip navigation

Flamingó teszt

Bonyolult diagnosztikai eszközök hiányában a statikus egyensúly megtartását mérhetjük az úgynevezett Flamingó teszttel, amelyben egy 50 cm hosszú, 4 cm magas és 3 cm széles „gerendán" 1 perc tiszta időn át kell egy lábon egyensúlyozni a gerenda hossztengelyén.

Mérési protokoll:

  1. A bal vagy jobb láb kiválasztása tetszőleges, a másik lábat be kell hajlítani és azonos oldali kézzel a lábfejet meg kell fogni („álljon úgy, mint egy flamingó"), a másik kar az egyensúlyozáshoz használható.
  2. A sportoló a szabályos testhelyzet felvételéig a mérőszemély karjába kapaszkodhat, és amikor elengedi, akkor indul a stopper.
  3. Minden esetben, amikor a próbázó elveszíti egyensúlyát - kezével elengedi a lábát vagy bármelyik testrésze a talajjal érintkezik -, megszakad a teszt, majd a szabályos testhelyzet felvétele után folytatódik, amíg az 1 perc tiszta idő letelik.

Értékelés: 1 perc alatt az egyensúlyvesztések száma (db).
A méréshez megfelelő stopperóra szükséges (automatikus "reset" /nullázás/ nélküli, megállítás után jelzi az időt és a következő újraindításnál, folytatja a számlálást).

Példa:

  • Ha a kísérleti személy 5 alkalommal tesz kísérletet az egy percnyi egyensúlyban maradáshoz, akkor a pontszáma 5.
  • Ha a kísérleti személy az első 30 másodpercben 15 alkalommal veszíti el az egyensúlyát, azaz képtelen teljesíteni a tesztet, ezt fel kell írni. Ez gyakran előfordulhat a 7-9 éves gyermekekkel. 7 éves kor alatti gyermekek ne végezzék el ezt a tesztet.