Skip navigation

Testdiszmorfiás zavar

Modern testképzavarnak tekinthető a testdiszmorfiás zavar. Jellemző a vélt vagy valós testi defektussal való állandó foglakozás. A beteg mindent megtesz a torzult formák eltűntetéséért, akár szenvedések és az élet minőségének csökkenése árán is (APA, 2000). A beteg úgy gondolja, hogy a testi hibája mások figyelmét is felkelti, ezért állandóan takargatja, az általa vélt torzulást, akár órákon át is képes kényelmetlen pózt felvenni. Leggyakrabban a bőrüket, hajukat, arcukat vagy orrukat érzik leginkább nem tetszőnek (Pope és mtsai, 1993). A testdiszmorfiás zavarban szenvedő betegek 22%-a abbahagyta az iskolát, egyharmaduk nem hagyja el az otthonát, 45-80%-ukat foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata, 24%-uk próbálkozott már öngyilkossággal az állapotuk miatt (Phillips és munkatársai, 2006a). A férfiak és nők aránya több kutatás szerint is közel azonos, bár serdülő korban a lányok aránya magasabb a fiúkénál (Phillips, 2005; Phillips és mtsai, 2006b; Koran és mtsai, 2008).