Skip navigation

Fizikai aktivitási magatartás

Az előzőekben bemutatott felmérések eredményei is igazolják az aktív életmód kedvező befolyását a gyerekek és a serdülők egészségére és egészségmagatartásra. Annak ellenére, hogy az aktív életmód, sportolás egészséghaszna közismert, kevesen köteleződnek el mellettük. A HBSC 2010 eredményei szerint a magyar tanulók kevesebb, mint 20%-a mozog az ajánlásoknak2 megfelelően (Halmai és Németh, 2011b). Ugyanakkor sok időt töltenek a tanulók különböző képernyők (TV, számítógépek, okos telefonok, stb.) előtt. Mind a HBSC 2010, mind a Nemzeti Médiaanalízis 2000-2010 szerint közel öt óra a képernyők előtt eltöltött idő nagysága naponta. Az iskola-egészségügyi jelentések szerint a közel másfél millió iskolába beíratott tanuló jelentős része (17,28 %) nem vesz részt normál testnevelés órán és egyötödük a felmentettek közül teljesen felmentett. (Összefoglaló jelentés a 2010/2011. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról, 2012). Az Országos Sportegészségügy Intézet nyilvántartása szerint ugyan ebben az évben közel 180 000 fiatal korú vett részt sportorvosi vizsgálaton; ez a szám nem azonos a versenysportolók számával, mert ebben a korosztályban elvileg évente kétszer kellene felkeresni a sportorvost (OSEI, 2012).

A mozgás fentebb említett egészségre gyakorolt védő hatásai elérése céljából elengedhetetlen az ajánlásoknak megfelelő, minimum napi 60 perc közepes intenzitású mozgás. Az adatok fényében azt látjuk, hogy a fiatalok közül kevesen mozognak eleget és kevesen mozognak, sportolnak szabadidejükben. Emiatt megnőtt mind az iskolai testnevelésnek, mind az iskolán kívüli sportolásnak a jelentősége. Az iskolai testnevelés egészséget befolyásoló szerepéről a következő közleményben olvashatnak részletesen. Mikulán Rita (2014): A testnevelés órák egészségre gyakorolt hatása. In: Sokszínű sporttudomány. László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely II. kötet. A továbbiakban az iskolán kívüli sportolás egyik népszerű formájának, a sportegyesületekben történő versenysportolásnak az egészségre gyakorolt igazolt hatásai kerülnek bemutatásra.

[2] Naponta minimum 60 perc mozgás közepes intenzitáson (Strong és mtsai, 2005)