Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

 1. Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.
 2. Balogh László (2014): Sport - kultúra - sportkultúra, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/
 3. Balogh László (2011): To Be in the Zone - Stress and Sport Performance, In: Baczkó I, Jost N, Varró A (szerk.), European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): Programme and Abstract Book. 108 p.
  Konferencia helye, ideje: Balatongyörök, Magyarország, 2014.10.08-2014.10.11. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,2014. pp. 12-14. (ISBN:978-963-306-329-3)
 4. Balogh L. , Domokos E. (2013):SEARCHING FOR THE PERFECT EXPERIENCE: THROUGH THE COMPARATIVE EXAMINATION OF THE HIP - HOP DANCE AND HANDBALL, In: Baalgué N, Torrents C, Vilanova A, Cadefau J, Tarrago R, Tsolakidis E (szerk.)18th annual Congress of the European College of Sport Science: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Barcelona, Spanyolország, 2013.06.26-2013.06.29. Barcelona: European College of Sport Sciences, 2013. pp. 265-266. (ISBN:978-84-695-7786-8)
 5. Bandura (1973): Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 6. Baumann, S. (2006): Csapatpszichológia, Dialog Campus, Bp
 7. Cashmore (2008): Sport and Exercise Psychology, The Key Concepts, Routledge, UK. 165., 242. o.
 8. Csíkszentmihályi (1990): Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper and Row.
 9. Hanin (2000): Emotions in Sport, Human Kinetics, Leeds
 10. Istvánfi Csaba (1992): Sportjátékosok tevékenységprofilja, in: Sportjátékosok edzése, szerk.: Istvánfi Cs., MTE, Budapest, 10-27. o.
 11. Karageorghis, Terry (2011): Inside Sport Psychology, HK. Leeds, 1.o.
 12. Klein Sándor (2007): Vezetés- és szervezetpszichológia, SHL, Bp.
 13. Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata, Osiris, Bp
 14. Murphy (2005): The Sport Psych Handbook, Human Kinetics, Leeds
 15. Nádori László (1991): Az edzés elmélete és módszertana, MTE, Budapest
 16. Nagykáldi Csaba (1998): A sport és a testnevelés pszichológiai alapjai, Computer Arts, Bp.
 17. Oláh (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény : belső világunk megismerésének módszerei. Budapest, Trefort Kiadó.
 18. Parks, Quarterman, Thibault (2007): Contemporary Sport Management, HK, Leeds
 19. Pikó, Keresztes (2007): Sport, lélek, egészség. (Sport, Psyche, Health) Akadémiai Kiadó, Budapest
 20. Rókusfalvy Pál (1992): Sportjátékosok edzettségének, edzés és versenyterhelésének pszichológiai jellemzői, MTE, Budapest, 141-154. o.
 21. Weinberg, Gould (2011): Foundations of Sport and Exercise Psychology, Human Kinetics, Leeeds