Skip navigation

Erőmérő

A biomechanikai elemzések során a második leggyakrabban használt eszköz a videofelvételek után. Több fajta eszköz is képes az erő mérésére. Egyik ilyen a talaj reakcióerejét mérő nyomásérzékelő (erőmérő) platformok. A platformok csúcsainak alján a tér három fő tengelyének megfelelően érzékelőket helyeznek el. Mindegyik érzékelő a beállításának megfelelő tengelyen észleli az erőhatást. Az érzékelők által észlelt erők összege alapján lehet megkapni a mozgás során talajra kifejtett erő nagyságát és irányát. Az erőmérő platformok egyik fajtája a már említett piezoeffektus (fémek elektromos ellenállásának változása deformáció hatására) elvén működik (Barton, 1983). Egy másik a biomechanikában használható erő mérésére alkalmas műszer a dinamométer (rugós erőmérő), mely a rugalmas anyag alakváltoztatásával arányosan méri az erőt. Amennyiben a ható erő nagysága és a mozgás forgástengelyének és az erő hatásvonalának távolsága adott, akkor meg lehet határozni a mozgás forgatónyomatékát is. Az izmok mechanikai vizsgálata során használt számítógéppel vezérelt dinamométer képes mérni az izom mechanikai erejét, az általa keltett forgatónyomatékot, és a kapcsolódó ízületek szögváltozását. Az erőmérő eszközök, műszerek is szoftveres alapon működnek már.