Skip navigation

Az ín- és ízületi szalagok-, valamint a csontsérülésekkel kapcsolatos génváltozatok

A versenyszerűen- és rekreatív jelleggel végzett sporttevékenységek egyik fő veszélyforrása a fájdalommal járó ínsérülés (1). Habár a tendinopátia esetén az ínsejtek abnormális proliferációját, degenerációját, a kollagén rostok szakadását és a mátrixállomány növekedését már megfigyelték, a tendinopátia etiopatogenezise, illetve az ezzel kapcsolatos molekuláris változások még nem teljesen tisztázottak (1). Az egyén genetikai háttere - számos külső és belső faktorral együtt - növelheti a tendinopátia kialakulásának a valószínűségét. Az ínsérülésben a genetikai tényezők szerepét az is bizonyítja, hogy magyar és finn populációkban az AB0 vércsoportok közül a 0-s vércsoport és az Achilles-ín szakadása vagy krónikus Achilles-tendinopátia gyakorisága között szoros összefüggést találtak (1). Ezek a vizsgálatok mutattak rá a 9-es kromoszóma hosszú karjának végén elhelyezkedő AB0, illetve szorosan kapcsolt gének tendinopátiával vagy ínsérülésekkel való viszonyára. Az AB0 vércsoportot meghatározó gén olyan transzferáz fehérjéket kódol, amelyek egyfelől meghatározzák a vörösvértestek glikoprotein antigénjeinek szerkezetét, másfelől az ínszalag extracelluláris mátrixában előforduló fehérjék struktúráját (1). Ez a fajta összefüggés az AB0 vércsoportok arányaiban és az Achilles-ín szakadásában azonban nem igazolható például a skótok esetén, ami felhívja a figyelmet a különböző földrajzi területeken genetikailag szegregált populációk AB0 csoportokban történt eloszlásbeli sajátságaira (1).

Genetikai tényezők játszanak szerepet az Achilles-ín mellett a rotátorköpeny inak tendinopátiájában is (1). A kollagén-5α1 (COL5A1) és a tenascin C (TNC) gének polimorfizmusai összefüggésbe hozhatók az Achilles-ín sérülésével fizikai aktivitást végzők körében (5,7). A COL5A1 génnek az Achilles tendinopátia patogenezisében van szerepe. Megfigyelték, hogy azok a dél-afrikaiak, akik a gén A2 alléljával rendelkeztek, kisebb a valószínűsége a tendinopátia kialakulásának (1). Az I-es és III-as típusú kollagéneket kódoló COL1A1 és COL3A1 gének normális körülmények között viszonylag magas, de változatos mennyiségben fejeződnek ki az ínban, ám szignifikánsan megnövekedett expressziója figyelhető meg mindkét génnek tendinopátia esetén (1). A GT dinukleotidok ismétlődésének polimorfizmusa a TNC génben összefüggésbe hozható az Achilles-ín sérülésével. A 12 és 14 GT 'repeat'-et tartalmazó allélek szignifikánsan gyakoribbak voltak az ínsérülést elszenvedők körében, míg a 13 és 17 GT dinukleotidot tartalmazó allélek a tünetmentes kontrollokban fordult elő jellemzően (1). A lehetséges biológiai magyarázat a TNC szerepét illetően az Achilles-ín sérülésének etiológiájában, a túlzott mértékű mechanikai behatás következtében megváltozott TNC szintézis, ami befolyásolhatja a sejtmátrix kölcsönhatásainak szabályozását az ínszalagban, apoptotikus változásokat elindítva a tendocitákban (1).

A fentebb említett géneken túl az extracelluáris mátrix homeosztázisának szabályozásában részt vevő mátrix-metalloproteináz-3 (MMP3) 5A/6A polimorfizmusát is összefüggésbe hozták a tendinopátia kialakulásával (5,7). A rizikófaktor még nagyobb, ha az MMP3 génvariánsa a COL5A1 polimorfizmusával társul (8).

Az ízületi szalagok sérülésének veszélye igen gyakori a sportolók körében. A szalagok károsodásában a genetikai tényezők is közrejátszanak, amellyel kapcsolatosan a váll instabilitásában, továbbá a térd elülső keresztszalagjának sérülésében a családi hajlam kimutatható (1). A keresztszalag szakadásában, és a váll diszlokációjában a COL1A1 gén polimorfizmusa is szerepet játszhat. Habár az ízületi szalagok genetikai hátterének tanulmányozása még gyerekcipőben jár, feltehető a tendinopátia kialakításában szerepet játszó gének előfordulása is ezzel kapcsolatosan, habár ezt a kérdést az ínak és szalagok eltérő funkciója komplexebbé teszi (1).

III. táblázat. Génvariánsok a tendinopátia rizikójával összefüggésben (8)

Gén Biológiai funkció Variáns RS szám
COL1A1 Kollagén képződés a porcban, csontban, bőrben és kötőszövetben G2046T Rs 1800012
COL5A1 Kollagén képződés a porcban, csontban, bőrben és kötőszövetben C401T Rs 12722
MMP3 Kollagén - kötőszövet degradációs sebgyógyulás A301G Rs 679620

Kevés tanulmány foglalkozik a csontsérülések esetén az olyan génvariánsokkal, melyek a hajlammal, fokozott rizikóval járnak együtt. Menopauzás nőkben a csont ásványi anyag tartalmának, tömegsűrűségének vizsgálata kapcsán - ami az egészséges csont szignifikáns indikátora - a D vitamin receptornak (VDR) funkcionális génváltozatait kell megemlíteni (8).

IV. táblázat. Csontritkulással összefüggő génváltozatok (8)

Gén Biológiai funkció Variáns RS szám
VDR Kollagén képződés szabályozása
Csontképződés és -pótlás
Kötőszövet degradáció
TTaq1>C Rs 731236
ABSM1>G Rs 1544410
CFOK1>T Rs 2228570