Skip navigation

Elhelyezkedés

A térbeliség vizsgálatának egyik kulcskérdése az elhelyezkedés (1. dimenzió): Mi, hol található? A középponti probléma ebben az esetben a hely, illetve helyzet: pl. Hol találhatók atlétikai klubok egyesületek? Hol épültek stadionok? Honnan származnak a legtehetségesebb játékosok? Ugyanakkor az elemek együttes térbeli eloszlása különböző relatív helyzeteket, térbeli konfigurációkat is eredményezhet (pl. az asztalitenisz sport erősen koncentrált elhelyezkedése Budapesten). A hely és az elhelyezkedés között jelentéstanilag különbség van: az előző komplex tartalommal bíró kifejezés, míg az utóbbi a térben elfoglalt pozícióra utal.

Dinamikus megközelítésben - mely magában hordozza az időtengely mentén való elmozdulást is - az elhelyezkedés párjaként a térbeli mozgást nevezhetjük meg (pl. a jégkorong sport elterjedése Kanadából). Ez rendszerint valamilyen - a vizsgálat szempontjából releváns - időkontextust takar, mely befolyásolja a kapott eredményeket (pl. az európai vízilabda sport országok közötti eredményességét tekintve az utolsó 50 évben nincs jelentős európai elmozdulás, 100 évet figyelembe véve már igen).