Skip navigation

A sportpszichológia kialakulása, tárgya

Az emberi élet lelki jelenségeink megismerése egyidős az emberiséggel. Amikor a lélektan önálló tudománnyá vált (ennek kezdetété a legtöbb kutató a lipcsei pszichológiai labor megalakulására tesz, és Wilhelm Wundt nevéhez köti, 1879-ben), akkor robbanásszerű fejlődésnek indult. A legkülönfélébb pszichológiai irányzatok alapján (pl. gestalt, behavioristák, pszichoanalízis, humanisztikus, stb.) elméletek születtek, melyeket - a tudományosság kritériumának megfelelően - vizsgálatokkal igyekeztek igazolni. A 20. század első harmadában jelentős számú kiváló európai pszichológus vándorolt az Egyesült Államokba. Gyakorlatilag ezzel a pszichológia fejlődésének fő helyszíne is az U.S.A. lett. Az alábbi videó, a talán „legpopulárisabb" irányzat, a pszichoanalízis megalkotóját, a bécsi születésű fiziológust és pszichológust, Sigmund Freud-ot mutatja be röviden:

Magyarország mindig is vezető szerepet játszott a sport elméleti és gyakorlati területének a fejlesztésében. A 19. század végén több olyan mű is született, mely jóval megelőzte korát. Ezek a mai szóhasználattal éve, sportpszichológiai kérdéseket boncolgattak. Ilyen volt pl. Budinszky Károly: A tornázás és akarat fejlesztése, 1884-ből, vagy Hanz Elemér: Az izommunka befolyása lelki életünkre, 1894-ből (Nagykáldi, 1998). Már a fenti címekből is jól látható, hogy a sportpszichológia interdiszciplináris volta, nevezetesen mind a társadalomtudományi mind a természettudományi összetevő együttesen van jelen, ekkor is észlelhető volt. Ez a mai napig megfigyelhető.