Skip navigation

A területi egyenlőtlenségi dimenziók a sportföldrajzban

A sportföldrajzi vizsgálatok térbeli léptéke a települési tértől a globális térig tart. A tér fogalma elválaszthatatlan az egyenlőtlenség és a rendezettség fogalmától. Esetünkben a sporttevékenységet végző és segítő személyek, csoportok, sportlétesítmények, szolgáltatások egyenlőtlenségéről és a rendezettségéről van szó. Nemes Nagy J. (1998) - a sportföldrajzi vizsgálatokban is irányadó modelljében - hét területi egyenlőtlenségi dimenziót állapít meg, melyek az elhelyezkedésben, mennyiségekben, minőségekben, a szerkezetben, a szerepkörben, a kapcsolatokban és viszonyokban testesülnek meg. A sport területi fejlődése, vagy visszaesése a hét dimenzió változásainak együttesében van jelen.