Skip navigation

Bevezetés

A mozgások, mozdulatok, hely és helyzetváltoztatások alapvető jelenségei az életnek, melyek térben és időben mechanikai törvények szerint mennek végbe. Az emberi szervezet idegrendszeri fejlődésének és szabályzásának következtében rendkívül sokrétű mozgásforma elsajátítására képes. Ennek az elemzésével a biomechanika tudománya foglalkozik, ami az élő szervezet (bio) fizikai (mechanika) jellemzőit vizsgálja és annak élettani jelentőségeit mozgás közben. A sportmozgások biomechanikája mechanikai aspektusban kutat törvényszerűségeket, melyek befolyásolják az emberi sportteljesítményeket. Természetesen a merev testek mechanikája nem alkalmazható közvetlenül a mozgás biológiai megjelenésére (Engels, 1958), így a biomechanika eltér az élettelen testek mechanikájától, amíg magába is foglalja azokat. A mozgások során az emberi testnek folyamatosan változik az alakja, miközben külső mechanikai erők és a váz-izomrendszeren keresztülható erők kölcsönhatásba lépnek egymással. Az izmok működése kapcsán kémiai reakciók lépnek fel, az ideg - izom koordináció pedig már élettani folyamatok következménye. Ennek tudatában egyértelmű, hogy az élő szervezetet mechanikai és biológiai oldalról egyformán kell vizsgálni. Fontos megismerni, hogy az anyagi világ törvényszerűségei hogyan érvényesülnek a sportmozgásokban és hogyan lehet kialakítani a leggazdaságosabb és legeredményesebb technikát (Barton, 1983).