Skip navigation

Összefoglaló kérdések

Kérdések

  1. Hol helyezkedik el a sportföldrajz a tudományok rendszerében?
  2. Milyen kapcsolatban áll a sport a földrajzi környezettel?
  3. Hogyan jelennek meg a területi egyenlőtlenségi dimenziók a sportföldrajzban?
  4. Melyek a sportkultúra terjedésének főbb jellegzetességei?