Skip navigation

Statikus egyensúlymérés

A koordinációs képességek meglehetősen szerteágazóak és összetettek, így bizonyos esetekben nehezen megoldható vagy szinte lehetetlen az egyes képességek egymástól független mérése. Mégis léteznek az egyensúly mérésére kifejlesztett próbák és laboratóriumi eszközök, melyek alkalmazásával nyomon követhetjük sportolóink állapotát, fejlődését. Bármely mozgás végrehajtásához elengedhetetlen az egyensúlyérző rendszer ép működése.

Az egyensúly a központi idegrendszer révén aktívan kontrollált, amelyben a vizuális visszajelzések mellett a vesztibuláris és proprioceptív feedback mechanizmusok mellett reflexes és akaratlagos izomválaszok meghatározó szerepet játszanak. A poszturális kontroll a test helyzetének térbeli kontrollálását, a test tömegközéppontjának az alátámasztási felület felett tartását jelenti két egymástól jól elkülöníthető célnak eleget téve, mint a stabilitás és az orientáció (Nagy és mtrs. 2008). A sportolók számára a megfelelő kontroll megléte nagyon fontos, hiszen ezt a képességet a mozgásos teljesítmények egyik meghatározó összetevőjeként értelmezhetjük. Az egyensúlyozás képességének fejleszthetősége nagymértékben korhoz kötött, hiszen fejlettségi szintje 12 éves korban már elérheti a 90%-ot is, de ez nem azt jelenti, hogy a későbbiekben végzett egyensúlyfejlesztő gyakorlatok hatástalanok lennének.