Skip navigation

Balancemeter

A poszturális szabályozás a testlengés vizsgálata által minősíthető, amelynek egyik legmodernebb módszere a komputerizált poszturográfiai erőmérő platform, balancemeter. A mérőrendszer az egyensúly, a testlengések, a stabilitási határértékek értékelése mellett alkalmas a két testoldal terhelésének vizsgálatára is.

A vizsgált személy statikus egyensúlyi paramétereinek tesztelése során a berendezéssel számíthatók és megjeleníthetők a stabilogrammok, ezek útvonalhossza a nyomásközéppont mozgásának leképezése által.

A rendszer szoftvere többféle komplex statokinetikus tesztet tartalmaz. Ilyen például a Romberg- féle teszt, amelyet közel 150 év alatt több módosított változatban alkalmaznak és eredetileg gerincvelő betegségekben szenvedők vizsgálatára tervezték. A Romberg próbában az ízületi helyzetérzés-zavara, a vestibularis és/vagy cerebellaris károsodás jelei is kiszűrhetőek hozzáértő szakemberek számára.

Romberg mérési protokoll:

  1. A mérést megelőzően a szoftver adatbázisába rögzíteni kell a tesztalany adatait (név, életkor, nem, testsúly, magasság).
  2. A műszer automatikus kalibrációja után a vizsgált személy foglalja el a megfelelő Romberg pozíciót: sarkak 2 cm távolságban, lábfej a megadott jel mentén hegyesszögben nyitott.
  3. A regisztráció elindítása előtt ismertessük az alany feladatát: cél a test egyensúlyi helyzetben való megtartása először nyitott majd csukott szemmel 30 másodpercen keresztül anélkül, hogy a sportoló pozíciót váltana vagy lelépne a mérőfelületről.
  4. A nyitott szemmel végzett teszt alatt a személyek tekintetükkel egy szemmagasságban, 2 méteres távolságban elhelyezett célra fixálnak.

A platform a nyomásközéppont helyzetét méri nyugodt állás során, az idő függvényében. A vizsgálat végén a szoftver elkészíti a grafikus és a számszerű kiértékelést (5. ábra).

5. ábra
Forrás: https://www.studyblue.com/notes/note/n/balance-and-postural-control/deck/7623885

A piros vonal a vetített terhelési középpont mérési idő által ábrázolt kitéréseinek útvonala, anteroposzterior (AP), és mediolaterális (ML) irányban.

Számszerű adatok:

  • Fenti útvonal,- a talpi nyomásközéppont által bejárt pályagörbe hossza
  • C90 megbízhatósági ellipszis területe/ mm2 - nagyobb terület nagyobb egyensúlyvesztéseket jelez, túlnyomó többségben
  • C90 szög: A C90 ellipszis hossztengelyének a ML irányhoz viszonyított kitérése fokokban. Elnyújtott ellipszis, határozott egyoldali dőléssel aszimmetriára utal.
  • A talpi nyomásközéppont által bejárt pályagörbe a referencia körön belül helyezkedik - e el túlnyomó többségben
  • A testsúly megosztása: a test súlyerejének megosztásának különbsége a két alsó végtag között (%-ban kifejezve).
  • A csukott és nyitott szemmel végzett próbák C90 értékei hányadosának 100-szorosa a Romberg-quotiens értéke.

A szoftveren belül a finom koordinációs képesség vizsgálatára alkalmas tesztek valamint vizuális feedback tréning programok is találhatók. Ezekben a tesztekben nyomásközéppont adott területen történő mozgatása, illetve a nyomásközéppont kijelölt pontra mozgatása a cél.