Skip navigation

Sportolók rizikómagatartása

Az ideális versenysportolói életmód kizárja a szerfogyasztást, azonban a gyakorlati tapasztalatok ettől eltérőek lehetnek.

A sportaktivitás jellemzői közül a következőek hozhatók kapcsolatba a szerfogyasztással (Wichstrøm és Wichstrøm, 2009):

  • társas tevékenység: az alkoholfogyasztás és a drogozás társas tevékenység, így mivel az edzéseken és a versenyeken való részvétel társaságban történik, a sportolás elősegítheti a szerfogyasztást.
  • korcsoportokra tagolódás: az azonos korúakkal való együttlét elősegítheti a kortárs hatások érvényesülését, viszont az idősebbektől való elkülönülés védő hatású lehet a szerek kipróbálásával és rendszeres használatával szemben.
  • időbeosztás: csökken a szabadidő mennyisége és ezzel az olyan programokon való részvétel lehetősége, ahol szerhasználat előfordulhat
  • felnőtt felügyelet: edzők és/vagy a szülők jelenléte csökkenti a szerek kipróbálásának és használatának lehetőségét
  • sikerorientáció: a szerek teljesítménycsökkentő hatása miatt használatuk háttérbe szorulhat.

A felérések eredményei szerint a versenysportolás szerfogyasztással szembeni védőhatása nem egyértelműen igazolt. A dohányzás és a tiltott szerfogyasztással szembeni protektív hatást a kutatások jelentős része igazolja (Taliaferro és munkatársai, 2010; Lisha és Sussman, 2010; Diehl, Thiel, Zipfel, Mayer, Litaker és Schneider, 2012). Az alkoholfogyasztás tekintetében két táborra szakadnak a közlemények szerzői, az egyik tábor pozitív összefüggést talált, a másik pedig nem az alkoholfogyasztás és a versenysport között. Igazolták: Taliaferro és munkatársai, 2010; Lisha és Sussman, 2010; Diehl és mtsai, 2012. Nem igazolták: Kokotailo, Henry, Koscik, Fleming és Landry, 1996; Overman és Terry, 1991; Pate és mtsai, 2000; Mikulán, 2007.