Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

 1. Ács P. (2009): A hazai sportolók migrációjának empirikus vizsgálata. Magyar Sporttudomá-nyi Szemle, 10. 38. p. 14.
 2. Allison, L. 1978: Association football and the urban ethos. Stanford Journal of International Studies. 13. pp. 203-228.
 3. Bale, J. R. 1982: Sport and place: A Geography of Sport in England, Scotland, and Wales. University of Nebraska Press, Lincoln.
 4. Bale, J. R. 1992: Sport, Space and the City. Routledge, London.
 5. Bale, J. R. 1989: Sports Geography. E. & F.N. Spon, London.
 6. Bánáti F. 2002: Az utánpótlás-nevelés társadalmi környezete. INEX Stúdió, Budapest.
 7. Bánhidi M. 1999: A természeti környezet szerepe a sportéletben. Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről. 12.
 8. Bánhidi M. 2011: Sportföldrajz. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
 9. Bánhidi M.- Farkas J. 2002: A sportföldrajz alapjai. In: Tóth J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz II. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 248-267.
 10. Barabás A.- Bánhidi M.- Schiller J. 1986: Az ifjúság fizikai teljesítőképessége vizsgálatának módszertani problémái és néhány eredménye. A fiatalok egészségi állapota és biológiai fejlődése. TTI, Budapest. pp. 213-214.
 11. Bernard, A. B.- Busse, M. R. 2004: Who Wins the Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals. Review of Economics and Statistics. 86. pp. 413-17.
 12. Carlson, A. S. 1942: Ski geography of New England. Economic Geographer. 18. pp. 307-320.
 13. Egressy J. 2005: Társadalmi esélyegyenlőtlenségek a versenysportban. Az úszás példája. PhD-értekezés. Semmelweis Egyetem, Budapest.
 14. Eiben O.- Pantó E. 1981: A magyar ifjúság biológiai fejlődésnek áttekintése: Adatok az ifjúságpolitika természettudományos megalapozásához. Humanbiologia Budapestinensis Supplementum. 39. p.
 15. Farkas J. 1998: A sportföldrajz elméleti és történeti kérdéseiről. Földrajzi Értesítő. 47. pp. 279-286.
 16. Földesiné Szabó Gy. 1996: A magyar sport átalakulása az 1989-1990-es rendszerváltás után. In: Földesiné Szabó Gy. (szerk.): A magyar sport szellemi körképe 1990-1995. OTSH-MOB, Budapest.
 17. Gaffney, C. 2014: Geography of Sport. In: J. Maguire (szerk.): Social Sciences in Sport. Human Kinetics, Leeds. pp. 109-134.
 18. Győri F. 2014: Szempontok az olimpiai eredményesség tehetség- és sportföldrajzi vizsgálataihoz. In: Balogh L.- Molnár A.- Győri F.- Alattyányi I. (szerk.): Tehetségek a sportban. László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely I. köt. Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, Szeged. pp. 91-101.
 19. Győri F.- Domokos M.- Balogh L. 2011: A magyarság sporttehetségei egy földrajzi modellvizsgálat tükrében. Magyar Sporttudományi Szemle. 12. 46. p. 38.
 20. Haggett, P. 2006: Geográfia. Typotex. Budapest.
 21. Herlicska K. 2000: Adatok a sísport és a természeti környezet kölcsönkapcsolatához az osztrák Alpokban. Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről. 14. 19 p.
 22. Keresztes N.- Pikó B. 2006: A dél-alföldi régió ifjúságának fizikai aktivitását meghatározó szociodemográfiai változók. Magyar Sporttudományi Szemle. 7. 25. pp. 7-12.
 23. Kozma G. 2010: A sport szerepe az önkormányzatok marketingtevékenységében. Földrajzi Közlemények. 134. 4. pp. 431-441.
 24. Molnár Gy.- Gál A. 2008: A sporttal kapcsolatos migráció általános áttekintése. Magyar Sporttudományi Szemle. 9. 35. pp. 12-15.
 25. Nevill, A. M.- Balmer, N. J.- Winter, E. M. 2009: Why Great Britain's success in Beijing could have been anticipated and why it should continue beyond. British Journal of Sports Medicine. 43. pp. 1108-1110.
 26. Nemes Nagy J. 1998: A tér a társadalomkutatásban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.
 27. Rooney, J. F.1969: Up from the mines and out from the prairies: Some geographical implications of football in the United States. Geographical Review. 59. 3. pp. 471-492.
 28. Rooney, J. F. - Pillsbury, R. 1992: Atlas of American Sport. Macmillan, New York.
 29. Tóth J. 1981: A településhálózat és a környezet kölcsönhatásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Földrajzi Értesítő. 2-3. pp. 267-292.
 30. Vofkori L. 2003: A földrajztudomány rendszertana. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda.