Skip navigation

Szögmértan

Más néven goniometria, melynek leggyakrabban használt eszköze a goniométer. A módszerre jellemző, hogy gyorsan szolgáltat adatokat a mozgás közben fellépő ízületi szögváltozásokról képi rögzítés nélkül. Alkalmazásával direkt módon fontos információkat, adatokat lehet megtudni a szögsebességről, a szöggyorsulásról, kis és a nagy sebességű mozgásoknál. Probléma viszont, hogy a goniométer többnyire csak egy szabadságfokkal rendelkezik, míg az ízületeknek több szabadságfoka is lehet. Az elektromos goniométer központi szerkezeti része a potenciométer, amit az ízületi forgástengelyre rögzítenek, és az ehhez kapcsolt két egyenes lap elcsúszásának mértéke ellenállasok segítségével adja meg a szögváltozást, melyet elektronikusan kezelhető adatokká tesz. A gumiszalagos goniométer képes több dimenzióban vizsgálni az ízületi szögváltozásokat (Barton, 1983).