Skip navigation

Az anorexia nervosa és a bulimia nervosa összehasonlítása

Az anorexia nervosa és a bulimia nervosa sok tekintetben hasonlítanak egymáshoz. Mindkét típusú beteg retteg az elhízástól, leghőbb vágyuk, hogy karcsúak és vékonyak legyenek. Túlzott jelentőséget tulajdonítanak az étkezésnek, a testsúlynak és a megjelenésnek. Nem tudnak felülkerekedni saját depressziójukon, szorongásukon (Bastiani és mtsai, 1995; Brewerton és mtsai, 1995; Joiner és mtsai, 1995, 1997). Mindkét típusú betegek meg vannak győződve, hogy túlsúlyosak és vaskosak, nem foglalkoztatja őket az evés témakörén kívül semmi, csak az, hogy mit, mikor és mennyit egyenek (Ledoux és mtsai, 1993; Mizes, 1995).

A bulimia-s betegek életében szinte központi szerepet foglal el a jó megjelenéssel való törődés és az intim párkapcsolat, szexuálisan többnyire jóval tapasztaltabbak és aktívabbak. Az anorexia-s betegek ellenben elhanyagolják szerelmi életüket, és kevésbé érdekli őket saját szexuális vonzerejük. A bulimia-s betegeknél többnyire nem mutathatóak ki azok a kényszeres jelek, melyek a korlátozó típusú anorexia nervosa-ban szenvedő betegeknél a kalória-bevitel igen szigorú visszafogásáért felelősek (Andersen, 1985; Halmi, 1995;).

A bulimia-ban erős az önállósági hajlam, függetlenség érzése, míg az anorexia-ban igen szoros a családi kötődés. A szociális kapcsolatokban megfigyelhető, hogy a bulimia-s betegekre a mások irányába való orientálódás jellemző, míg az anorexia-s betegeknél a távolságtartás észlelhető. A bulimia egészségkárosító következményei is mások, mint az anorexia nervosa-é. Ezeket a különbségeket a 2. táblázat foglalja össze (Túry, 2001).

2. táblázat: Az anorexia nervosa és bulimia nervosa fő különbségei (Forrás: Túry, 2001. 30.)

  Anorexia nervosa Bulimia nervosa
testsúlyideál a normális alatt normális
súlyfóbia van van
testsúly alacsony normális, vagy kissé alatta
kontrollvesztés fél tőle fennáll
éhség tagadott beismert
életkor fiatalabb idősebb
szociális viselkedés zárkózott nyitott
személyiség éretlenebb, kényszeres, perfekcionista labilis, impulzív, depresszív, szorongó
tünetek demonstratívak rejtettek
járulékos tünetek kényszertünetek, depressziós tünetek szenvedélyek (alkohol, drog) öngyilkossági hajlam, lopás, depressziós tünetek
családi kötődés igen erős lazább
menstruáció hiányzik legtöbbször szabálytalan
szexualitás korlátozott (az aszexualitásig) szexuálisan aktív