Skip navigation

A befektetett eszközök

A befektetett eszközöket három csoportra lehet bontani:

  1. immateriális javak, olyan nem anyagi javak, amelyek bizonyos vagyoni jogokban (bérleti, használati, koncessziós jog, márkanév, licence stb.), illetve szellemi termékekben (találmány, szabadalom, gyártási eljárás, védjegy, szoftver stb.) testesülnek meg.
  2. tárgyi eszközök, olyan anyagi eszközök, amelyek közvetlenül vagy közvetve, de tartósan szolgálják a vállalat tevékenységét. A tárgyi eszközöket állapotuk szerint további két csoportra oszthatjuk: rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, tenyészállatok), valamint beruházások (tárgyi eszköz létrehozására irányuló tevékenység, az eszköz rendeltetésszerű használatba vételéig).
  3. befektetett pénzügyi eszközök: pénzeszközök tartós átengedéséből származó befektetések, amelynek célja befolyásolási, irányítási lehetőség megszerzése és/vagy tartós jövedelem (kamat, osztalék) biztosítása. A befektetés megvalósulhat értékpapír (kötvény, részvény) vagy kölcsön, bankbetét formájában.