Skip navigation

A mátrix szervezeti forma

A mátrix szervezete úgy lehetne a legegyszerűbben szemléltetni, hogy „keresztezzük" a funkcionális és a divizionális szervezetet. A 2.3. ábra egy tipikus mátrix szervezet (a funkcionális/termék mátrix) alapsémáját mutatja be.

A mátrix szervezeteknél a vezetési rács pontjaiban álló szervezeti egységekre kettős irányítás jellemző (ezek a szervezetek többvonalasak). Ha például funkcionális/termék mátrixról van szó, akkor abban egyrészt találunk funkcionális igazgatóságokat, melyek irányítják és átlátják a rájuk bízott szakmai területet függetlenül a termékektől (pl. marketing, értékesítés, termelés stb.), másrészt termékmenedzsereket vagy termékigazgatókat, akik az adott termék vagy termékcsoport minden szakterületéről rendelkeznek információkkal és döntési kompetenciával.Termékorientált mátrix szervezet

2.3. ábra A mátrix szervezet sémája
Termékorientált mátrix szervezet

 

Így például az „A" termék marketing-feladataiért két vezető is felel, egyrészt a teljes marketing területért felelős funkcionális vezető, másrészt az „A" termék termékigazgatója. Látható, hogy a vezetési rács pontjain az érintetteknek közösen kell döntést hozniuk, ami természetesen növeli a konfliktusok kialakulásának lehetőségét. A döntési szintek és feladatok nincsenek mereven leszabályozva, a szervezet épít a tagok problémamegoldó készségére. Mivel ez a szervezettípus eleve magában hordozza a konfrontációk veszélyét, a felső vezetésnek nagy szerepe van a megelőzésre és a kezelésre vonatkozó stratégiák kialakításában: meg kell teremteniük a funkcionális és a termékigazgatók közti hatásköri egyensúlyt, a kiválasztás során biztosítani kell, hogy hasonló kompetenciájú emberek kerüljenek vezetői pozícióba. A mátrix szervezetben így lehetőség van arra, hogy egyszerre vertikális és horizontális módon is megvalósuljon az irányítás. Ez a szervezeti forma erősen épít az együttműködésre, a csapatmunkára, ezért a szervezeti tagoknak magas kooperációs készséggel és erős konfliktustűrő képességgel kell rendelkezniük. 

A mátrix szervezetet gyorsan változó környezetben, komplex vállalati feladatok esetén érdemes létrehozni, ahol fejlett a kommunikáció és a konfliktus megoldás. 

A mátrix szervezet előnyei: 

  • csapatmunkára építve segíti az innovatív megoldásokat
  • a szervezetben lévő tagokat nagyobb teljesítmény elérésére ösztönzi
  • a tanulási folyamatok mindennapossá válnak
  • új vezetési kultúra, bevonó vezetés alakulhat ki

A mátrix szervezet hátrányai:

  • a döntések kompromisszumos jellegéből fakadó magasak lehetnek az alternatív költségek (hosszú egyeztetések)
  • nehéz a szervezeti kompetenciákat és az egyénre szabott munkaköröket egymással összeegyeztetni (egy projektekre irányuló szervezetet nehéz munkakörökre építeni, mert ezzel elveszti a rugalmasságát
  • észhelyzetekben, mikor egyszemélyi döntésekre van szükség, a szervezet lebénulhat, a döntésképtelenség a szervezet összeomlásához vezethet

A fentiekben bemutatott funkcionális, divizionális és mátrix formákat a való életben ritkán találjuk meg „tisztán": a szervezetek többsége akár mindhárom szervezeti alapformát alkalmazhatja a szervezet különböző szintjein, azaz gyakran vegyes, kevert formákkal találkozunk.