Skip navigation

A számviteli vagyon megjelenítése: a mérleg

A vagyon - általánosan fogalmazva - a gazdálkodók rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak (más megfogalmazásban: az erőforrások és a velük kapcsolatos jogok) összessége. Tekintetbe véve azonban a számvitel speciális igényeit, némileg árnyalni kell a fenti megfogalmazást: a vagyon azon jelenségek összessége, amelyek tulajdonságaik alapján megragadhatók, értékelhetők és így az adott vállalkozás szempontjából gazdasági tartalommal bírnak (vagyis hozzájárulnak a vállalat céljainak megvalósulásához). A számvitelnek tehát legelőször is alkalmasnak kell lenni arra, hogy képes legyen megmutatni, hogy mennyi és milyen elemekből tevődik össze a vállalat vagyona egy adott időpontban.

Ezt a statikus képet jeleníti meg a mérleg, mint a számvitel egyik alapvető kimutatása.

A mérleg olyan írásos vagyonkimutatás, amely előírt struktúrában, összevontan és pénzértékben, adott időpontra (fordulónapra) vonatkozóan, kettős vetületben (eszköz és forrás) jeleníti meg a vállalkozás vagyonát.

A mérleg bemutatja a vállalkozás vagyonát egyrészt megjelenési forma, tevékenységben betöltött szerepe, másrészt a finanszírozási mód, a származás eredete szerint.