Skip navigation

A javadalmazási rendszerek kialakításával kapcsolatos vezérelvek

A javadalmazási rendszerrel kapcsolatos legfontosabb általános szempontok a következők (Poór 2005):

Feleljen meg a szervezeti céloknak, igazodjon a szervezet stratégiájához: Mivel a szervezetek nagy részében a bérköltség a legnagyobb kiadási tétel, érdemes átgondolni, hogy hogyan lehet ezt kezelni.

Vannak szervezetek, amelyek a költségcsökkentésre törekednek, ennek megfelelően leszorítják a béreket, minimalizálják a juttatásokat, a szükséges munkaerőt (vagy annak jó részét) valamilyen atipikus formában (kölcsönzés, határozott idejű szerződés) foglalkoztatják. A kisebb vállalkozások sok esetben jellemzően ilyenek: nincs igazán lehetőségük a bérek differenciálásásra, sok esetben a minimálbéren foglalkoztatják az alkalmazottakat. Máshol (a primer piacon) a munkáltató és a munkavállaló erős kötődése a jellemző, a munkáltató jó feltételeket teremt a munkavállalók számára (ez megnyilvánul a bérekben, a fejlesztésben, a karrierlehetőségekben) (Poór 2005). Az is elképzelhető, hogy a vállalat a munkavállalói kört két részre osztja: a kulcsembereket igyekszik a szervezethez kötni, ezen kiemelt körnek magas béreket, megfelelő juttatásokat és jó karrierlehetőséget biztosít, míg más munkakörökben dolgozókat (a belső körön kívül esőket) a könnyen pótolható és cserélhető munkavállalók kategóriájába sorol és ennek megfelelően kezel.

Feleljen meg a hatékonyság, gazdaságosság szempontjainak: a szervezetnek tudnia kell biztosítani az elvárt jutalmat az elvárt teljesítményhez, azaz a rendszernek finanszírozhatónak kell lennie.

Teljesítményelv érvényesülése: pontosan rögzíteni kell, hogy a szervezet mit tekint jó teljesítménynek, azaz milyen teljesítményelemeket díjaz. Többletteljesítmény csak akkor várható el a munkatársaktól, ha a teljesítmények alapján differenciáltak a bérek.

Legyen egyértelmű, közérthető és átlátható: a rendszernek követhetőnek kell lennie, a munkatársaknak tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan kalkulálják a bérüket, illetve általában a béreket a szervezetnél.