Skip navigation

Az üzleti terv címzettjei

Ahogy már említettük, napjainkban a kis- és középvállalkozások egyre gyakrabban kerülnek szembe az üzleti terv készítés problematikájával, hiszen a bankok, pályázat kiírók, befektetők elvárják e dokumentum elkészítését. A kisebb cégek esetében ez a feladat fokozott nehézséget okozhat, hiszen a kis- és középvállalkozásokról alapvetően elmondható, hogy általában nem rendelkeznek megfelelő képzettségű szakembergárdával e téren. Másfelől egy sikeres üzleti terv elkészítéséhez elengedhetetlen a hozzáértő szakemberek összehangolt munkája. Az esetek többségében a vállalatok külső tanácsadói szolgáltatást vesznek igénybe, amely olykor igen komoly költségeket ró a vállalkozásra. Nyilvánvalóan a költségek függnek magától a vállalkozástól, valamint a projekt összetettségétől is. Az ideális természetesen az lenne, ha maga a kisvállalkozó is képes lenne megírni a saját üzleti tervét, az azonban az esetek nagy részében nem megoldható, mivel nem rendelkezik a szükséges kompetenciákkal. Sajnos a külsősök által készített üzleti tervek egy része „konzerv minőségű", esetleg a cégre jellemző speciális adatokkal feltöltve. Ezért kompromisszumként (szükségmegoldásként) az „együtt-írást" tudjuk javasolni, ahol legalább a vállalkozó speciális ismeretei, egyéni elvárásai is megjelennek a tervben.

Mivel jelentős anyagi vonzatai vannak az üzleti terv külső szereplőtől történő igénybevételének, ezért mindenképpen érdemes megfontolni, hogy valóban szükség van-e rá. A kisebb cégek esetében a hiányzó szakértőgárda mellett nehézséget jelent az, hogy a jelentős múlttal és tőkeerővel rendelkező nagyvállalatokkal szemben a kisebb vállalkozások számára a bankok nehezebben, megfontoltabban folyósítanak hitelt. Ehhez segítséget jelenthet egy jól kidolgozott üzleti terv megléte.

Összegezve, amennyiben a vállalat úgy dönt, hogy üzleti tervet készít, akkor a KKV-k esetén is elmondható, hogy alapvetően négy célcsoport különíthető el:

  • maguk a vállalkozások (tulajdonosok),
  • hitelintézet (hitelfelvétel),
  • befektetők, valamint
  • a kormányzat, önkormányzat, egyéb donorszervezetek (főként pályázati forrás megszerzése esetén).

A másik kérdéskör a terv elkészítésnek a célja. A vállalkozások különböző célok elérése érdekében készíthetnek üzleti tervet. Attól függően, hogy a vállalkozás mely célt tűzi ki maga elé, eltérő részletességgel kell kidolgozni az egyes fejezeteket, nyilvánvalóan a kitűzött cél eléréséhez szükséges fejezetek mélyebb bemutatást igényelnek. Értelemszerűen az adott célcsoport információigényeit kell nagyobb mélységben kielégíteni, a számukra releváns tényezőkre kell nagyobb figyelmet fordítani, mert valamilyen értelemben az adott üzleti terv „számukra készül".

A fentiekben említettek logikai összefüggéseinek összegzéseként az alábbi általános szabályszerűségek figyelhetők meg. A célok kijelölése és a terv címzettjei szoros összefüggésben lehetnek, sőt ez gyakran egy „oda-vissza hatás" formájában jelenik meg. Ezért leegyszerűsítve: a vállalkozás meghatározza az üzleti terv címzettjeit, majd kijelöli, hogy mely fejezetek részletes kifejtése segíti leginkább a célok megvalósulását (7.1. táblázat).

7.1. táblázat Az üzleti terv potenciális céljai és a hozzátartozó címzettek, fejezetek 

CÉL ÜZLETI TERV CÍMZETTJE HANGSÚLYOS FEJEZETEK
Induló vállalkozások tevékenységi körének kialakítása A leendő vállalkozás tulajdonosi köre, menedzsmentje Termelési-, technológiai terv, értékesítési- és marketing terv, jövedelmezőségi terv
Működő vállalkozás fejlesztése, tevékenységének módosítása A vállalkozás tulajdonosi köre, menedzsmentje Termelési-, technológiai terv, értékesítési- és marketing terv, jövedelmezőségi terv
A vállalkozás teljesítményének értékelése, vezetői tájékoztató A vállalkozás tulajdonosi köre, menedzsmentje Pénzügyi terv, értékesítési- és marketing terv
Krízishelyzet feltárása, megoldása A vállalkozás tulajdonosi köre, menedzsmentje Termék, értékesítési- és marketing stratégia, pénzügyi terv, likviditási terv
Üzleti partnerek tájékoztatása, új üzleti partnerek megnyerése Beszállítók, vevők Beszerzési terv, értékesítési terv, logisztikai terv
Új tulajdonostárs(ak) bevonása Új befektetők, potenciális tőkebefektetők Pénzügyi terv, jövedelmezőségi terv, értékesítési- és marketing terv, termelési terv, szervezeti terv
Nem tulajdonosi tőkebevonás - hitelfelvétel Pénzintézet, hitelnyújtók Pénzügyi- és pénzforgalmi terv, jövedelmezőségi terv, üzleti terv egésze
Nem tulajdonosi tőkebevonás – visszatérítendő támogatások Támogatást folyósítók Az ötlet részletes kidolgozása, pénzügyi- és pénzforgalmi terv, jövedelmezőségi terv, az üzleti terv egésze, a terv fenntarthatósága
Nem tulajdonosi tőkebevonás – vissza nem térítendő támogatások Támogatást folyósítók Az ötlet részletes kidolgozása, pénzügyi terv, jövedelmezőségi terv, az üzleti terv egésze, a terv fenntarthatósága

Forrás: Bálint J. - Ferenczy T. - Juhász M. (2007) és Henkey I. - Imreh Sz. (2012) alapján saját szerkesztés 

A 7.1 táblázattal szoros összefüggésben a megcélzott célcsoport függvényében tárgyaljuk az egyes specifikumokat.