Skip navigation

A saját forrás

A fejezet elején már utaltunk arra, hogy a vállalatok tulajdonosai az alapításkor többek között arról is döntenek (amit a társasági szerződésben is rögzítenek), hogy mekkora kezdő tőkével kívánják ellátni a társaságot. Ezt a kezdő tőkét jegyzett tőkének nevezzük, utalva arra, hogy ezt az összeget a cégek törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróság is bejegyzi és nyilvánossá teszi. A saját forrás elsődleges eleme tehát a jegyzett tőke. Az alapításkor meghatározott jegyzett tőke összegét a tulajdonosok a későbbiek során természetesen felemelhetik, de csökkenthetik is (a törvényi keretek között). A saját tőke másik részét a működés során felhalmozódó tartalékok képezik. Ennek legáltalánosabb formája az eredménytartalék, amely abból származik, hogy a tulajdonosok az eredményfelosztás során (erről bővebben is lesz szó) mérlegelhetik, hogy az eredményt a befektetésük hozamaként osztalék formájában kivonják a vállalkozásból vagy visszaforgatják a vállalkozásba, többletfinanszírozást biztosítva ezzel.