Skip navigation

Irodalom

Olvasnivaló

Armstrong, Michael - Helen Murlis (2005): Javadalmazás-menedzsment. Budapest: KJK- Kerszöv

Artner Annamária (2011): Cafeteria - a kis trükkös? Munkaügyi Szemle, 55. évf. 1. sz., 103-104.o.

Bokor Attila - Szőts-Kovács Klaudia - Csillag Sára - Bácsi Katalin - Szilas Roland (2007): Emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Aula

Dale, Margaret (1999): Hogyan készítsünk hatékony interjút? Budapest: CO-NEX Könyvkiadó

Elbert, Norbert F. - Karoliny Mártonné - Farkas Ferenc - Poór József (2001): Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Budapest: KJK-Kerszöv

Klein Balázs - Klein Sándor (2002): Az interjú szerepe a modern alkalmasságvizsgálatban. Emberi erőforrás menedzsment, Vol.3., No.11., 1-12.o.

Kovács Erika (2011): A cafeteria munkajogi buktatói. Munkaügyi Szemle, 55. évf. 1. sz., 37-43.o.

Kővári György (1995): Az emberi erőforrások fejlesztése. Budapest: Szókratész

Kürtösi Zsófia - Vilmányi Márton - Henkey István (2004): Teljesítményértékelés a nonbusiness szférában. In: Dinya László - Farkas Ferenc - Hetesi Erzsébet - Veres Zoltán (szerk.): Nonbusiness MARKETING és menedzsment, Budapest: KJK Kerszöv, 365-383.o.

Kürtösi Zsófia - Vilmányi Márton (2014): Emberi erőforrás menedzsment. SZTE GTK, e-jegyzet

Lengyel Ildikó (2010): Teljesítményértékelés a kis- és középvállalkozásoknál. Szeged: SZTE GTK, szakdolgozat

Mondy, R. Wayne - Robert M Noe - Shane R Premeaux (1998): Human Resource Management, 7th ed. New Jersey: A Simon & Schuster Co.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (2009): Kis- és középvállalkozások helyzete 2008. Éves jelentés.
Letöltés helye: http://www.ngm.gov.hu/data/cms2009046/kkvk_helyzete2008.pdf

Poór József (szerk.) (2005): Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások. Budapest: KJK-Kerszöv

Sík Endre - Simonovits Bori (2012): A diszkrimináció mérése. E-tankönyv.
Letölthető: http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Diszkriminacio_merese.pdf